vzz
29 آبان 1401 - 23:58

نقش عوامل بیماری‌های القاکننده قلب وعروق در بروز بیماری سرطان

نقش عوامل بیماری‌های القاکننده قلب وعروق در بروز بیماری سرطان درنشستی مشترک با متخصصین قلب وعروق نقش عوامل بیماری‌های القاکننده قلب وعروق در بروز بیماری سرطان بررسی شد. درنشستی مشترک با متخصصین قلب وعروق بیمارستان شریعتی در موردبیماری‌های قلبی و عروقی که اولین عامل مرگ ومیر درایران و دنیا می‌باشد، و راه‌های تشخیص زودرس بیماری‌های مزبور وکاهش مرگ ومیر درایران بحث و تبادل نظر شد. از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست، تعیین عوامل موثر در بیماری‌های قلبی ازجمله ژنتیکی، تغذیه‌ای وغیر ژننتیکی که سبب بروز بیماری‌ها از جمله التهاب جداره عروق قلبی می‌شود و میتواند باعث ایجاد سرطان هم شود، صحبت شد. رییس پژوهشگاه ژنتیک درخصوص همکاری‌های مشترک گفت: باید کارمشترک بین پژوهشکده پزشکی این پژوهشگاه و بخش قلب وعروق بیمارستان شریعتی تعریف شود. وی افزود: دراین کار مشترک، فعالیت‌های مربوط به ژنتیک با پژوهشگاه وکار‌های کلینیکال ازطرف بخش قلب وعروق آن بیمارستان انجام خواهدشد. سپس دکتر محققی از متخصصین قلب وعروق بیمارستان شریعتی ضمن تشکر از دعوت دکتر محمدی و اعلام امادگی برای همکاری‌های مشترک اظهار داشت: میتوانیم موارد بیماران قلبی خود درمورد تصلب شرایین را برای بررسی ژنتیکی به پژوهشگاه ژنتیک معرفی کنیم. وی افزود: ما باید بین علم پزشکی قدیم وجدید پل بزنیم، برای مثال بعضی عرقیات مانند کاسنی در درمان فاکتور‌های القاکننده بیماری‌های قلبی وعروقی موثر است. درپایان این نشست مقرر شدبه منظور کاهش بروز بیماری‌های مزبور کارگروهی مشترک موضوعات مطروحه به منظور تشخیص زودرس بیماری‌های قلبی عروقی از طریق بررسی ژنتیکی و عوامل غیر ژنتیکی را پیگیری کند باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیبهداشت و درمان
شناسه خبر: 869751