vzz
26 مرداد 1401 - 16:39

غیردولتی بودن مالکیت برخی خودروساز‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:مالکیت دو خودروساز واگذار شده و بخش عمده آن‌ها غیر دولتی است. آقای پور ابراهیمی گفت:در حوزه صنعت خودرو نیازمند دو اقدام هستیم که اولی آن بحث کیفیت است. آسیب شناسی که وجود دارد، تصمیم گیری در خصوص واگذاری این بنگاه‌ها است. مالکیت آن‌ها واگذار شده و بخش عمده آن‌ها غیر دولتی است، اما چتر دولت در مدیریت آن‌ها وجود دارد. او می‌گوید نتیجه این وضعیت در کیفیت و شرایط کنونی مشخص است در خصوص کیفیت باید از کشور دیگر استفاده کرد. در خصوص بخش دوم موضوع بها و قیمت که باید کاهش پیدا کند. قیمت گذاری دستوری، برای اقتصاد کشور سم است. در این یک سال گذشته دو شرکت  خودرو ساز زیان انباشته داشته اند.  ۱۸ هزار میلیارد  ایران خودرو و ۱۴ هزار میلیارد برای سایپا است. پورابراهیمی گفت:کاری که امروز در بورس کالا اتفاق افتاده بازگشت شفافیت است. حدود ۲۰ درصد قیمت خودرو‌های مورد معامله امروز کاهش یافته است. بورس کالا شفاف است ما از این سیاست‌ها در مجلس با تمام توان حمایت می‌کنیم. موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه به ایستگاه پایانی نزدیک شده استاو گفت: موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه را روز سه شنبه را نهایی کردیم. هفته آینده رای گیری به اتمام خواهد رسید. این کار جمع بندی شده، هفته آینده به تصویب و تا اواسط شهریور به صحن می‌رسد . باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیبورس
شناسه خبر: 608181