vzz
07 آبان 1401 - 11:14

انفعال کمیته‌های انضباطی و سکوت رؤسای دانشگاه‌‌ها در قبال مخلان نظم و امنیت/ فعالان دانشجویی: مماشات را تمام کنید

فعالان دانشجویی در گفتگو با خبرگزاری فارس خواستار پایان مماشات حراست و کمیته انضباطی دانشگاه ها با اغتشاش گران شدند. گروه سیاسی خبرگزاری فارس: جمعی از فعالان و اعضای تشکل‌های دانشجویی کشور با تشریح حوادث اخیر در محیط‌های دانشگاهی، خواستار پایان مماشات حراست، کمیته انضباطی و مدیران دانشگاه‌ها با برهم زنندگان نظم و امنیت دانشگاه‌ها شدند. گروه سیاسی خبرگزاری فارس:گروه سیاسی خبرگزاری فارس:جمعی از فعالان و اعضای تشکل‌های دانشجویی کشور با تشریح حوادث اخیر در محیط‌های دانشگاهی، خواستار پایان مماشات حراست، کمیته انضباطی و مدیران دانشگاه‌ها با برهم زنندگان نظم و امنیت دانشگاه‌ها شدند.محمد جواد دارا: انفعال کمیته انضباطی در دانشگاه  زمینه ساز آتش ترور شیراز شد محمد جواد دارا: انفعال کمیته انضباطی در دانشگاه  زمینه ساز آتش ترور شیراز شدمحمد جواد دارا: انفعال کمیته انضباطی در دانشگاه  زمینه ساز آتش ترور شیراز شدمحمد جواد دارا مسئول سیاسی بسیج دانشگاه تهران با اشاره به انفعال کمیته انضباطی دانشگاه تهران در حوادث اخیر، گفت: عملکرد ضعیف کمیته انضباطی و انفعال آن باعث تشدید درگیری‌ها در دانشگاه تهران شد. محمد جواد دارا مسئول سیاسی بسیج دانشگاه تهران با اشاره به انفعال کمیته انضباطی دانشگاه تهران در حوادث اخیر، گفت: عملکرد ضعیف کمیته انضباطی و انفعال آن باعث تشدید درگیری‌ها در دانشگاه تهران شد.محمد جواد دارا مسئول سیاسی بسیج دانشگاه تهرانبسیجوی افزود: در حوادث اخیر اصلا کمیته انضباطی جلسه‌ای برای بررسی اقدامات اغتشتاش‌گران در دانشگاه برگزار نکرد و همین عدم برخورد‌ها باعث رادیکال شدن فضا شد و به اغتشاش‌گران اجازه داد هر نوع دیکتاتوری را در دانشگاه انجام دهند. وی افزود: در حوادث اخیر اصلا کمیته انضباطی جلسه‌ای برای بررسی اقدامات اغتشتاش‌گران در دانشگاه برگزار نکرد و همین عدم برخورد‌ها باعث رادیکال شدن فضا شد و به اغتشاش‌گران اجازه داد هر نوع دیکتاتوری را در دانشگاه انجام دهند.مسئول سیاسی بسیج دانشگاه تهران گفت: انفعال کمیته انضباطی و تشدید درگیری‌ها در دانشگاه، باعث شد این ناامنی‌ها  به فضای جامعه نیز تسری پیدا کند و  نتیجه آن این بوده که آتش ترور شیراز را فراهم کرد. دارا در ادامه تاکید کرد: دانشجویی که قانون را رعایت نمی‌کند باید مطابق آیین نامه با آن برخورد شود و جای دانشجویی که فحش رکیک جنسی می‌دهد نیز دانشگاه نیست. دارا در ادامه تاکید کرد: دانشجویی که قانون را رعایت نمی‌کند باید مطابق آیین نامه با آن برخورد شود و جای دانشجویی که فحش رکیک جنسی می‌دهد نیز دانشگاه نیست.نوینی‌فرد: دوران مماشات با اغتشاش‌گران در دانشگاه‌ها تمام شده است نوینی‌فرد: دوران مماشات با اغتشاش‌گران در دانشگاه‌ها تمام شده استنوینی‌فرد: دوران مماشات با اغتشاش‌گران در دانشگاه‌ها تمام شده استمحمد مهدی نوینی فرد دبیر کل اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: مردم با حضور خود در راهپیمایی و اعلام انزجار از اغتشاشات اخیر با افرادی که در این حوادث باعث نا امنی در کشور شدند، اتمام حجت کردند. وی افزود: دوران مماشات با اغتشاش‌گران در دانشگاه‌ها تمام شده و دستگاه‌های نظارتی باید با افرادی که در کشور نا امنی ایجاد می‌کنند، برخورد قاطع و جدی داشته باشد. حراست دانشگاه با انفعال خود عامل تشدید درگیری ها بوده است حراست دانشگاه با انفعال خود عامل تشدید درگیری ها بوده استحراست دانشگاه با انفعال خود عامل تشدید درگیری ها بوده استدبیر کل مجمع اسلامی دانشگاه آزاد با اشاره به انفعال حراست و مسئولان دانشگاه‌ها، عنوان کرد: حراست و مسئولان دانشگاه تا امروز با انفعال خود باعث تشدید درگیری‌ها و هنجار شکنی اغتشاش‌‌گران در دانشگاه‌ها شده‌اند. وی تاکید کرد: اگر حراست دانشگاه در مسائل اخیر ورود می‌کرد شاهد ایجاد دو قطبی بین طیف‌های مختلف دانشجویان نبودیم. نوینی فرد در ادامه سخنانش گفت: خواسته دانشجویان برخورد قانونی کمیته انضباطی و مسئولان دانشگاه با افرادی است که صرفا به دنبال ایجاد درگیری و نا امنی در فضای دانشگاه هستند. زهرا عظیمی دبیر دفتر تحکیم وحدت دانشگاه  الزهرا نیز گفت: در مواجهه با بعضی افراد با دو گانه عجیبی مواجه هستیم، همان افرادی که برای فوت دختر خانمی اشک تمساح می ریختند در واکنش به  حادثه تروریستی اخیر شیراز و شهادت انسان‌های بی گناه سکوت کردند. زهرا عظیمی دبیر دفتر تحکیم وحدت دانشگاه  الزهرابی گناهوی با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی، گفت: حضور مردم در راهپیمایی امروز به معنای اعلام انسداد و اتمام حجت با اغتشاش‌گران است. دبیر دفتر تحکیم وحدت الزهرا گفت: مماشات کردن و کوتاه آمدن در فضای جامعه و دانشگاه در مقابله با اغتشاش‌گران باعث شده  نا امنی اخیر کشور به وجود بیاید و حادثه تروریستی اخیر جای مماشاتی برای برخورد با این گروهک‌ها باقی نمی‌گذارد. خط قرمز حراست برای برخورد با هنجار شکنان چیست؟ خط قرمز حراست برای برخورد با هنجار شکنان چیست؟خط قرمز حراست برای برخورد با هنجار شکنان چیست؟عظیمی با اشاره به انفعال حراست و کمیته انضباطی در حوادث اخیر دانشگاه‌ها، گفت: جای سوال است که در حوادث اخیر که هر نوع هنجار شکنی را در دانشگاه شاهد بودیم حراست ورود منفعلانه‌ای داشت، آیا خط قرمزی برای حراست دانشگاه تعریف نشده است؟ در حوادث اخیر گاهی حتی شاهد برخورد حراست با تجمعات انقلابی و افراد حزب اللهی  بودیم. وی افزود: مردم باید مقابل افرادی که به مقدسات توهین می‌کنند برخورد جدی داشته باشند. عظیمی در پایان تاکید کرد:کمیته انضباطی دانشگاه باید طبق آیین نامه و به صورت قانونی با اغتشاش گران برخورد کند. به صورتبرخورد با رفتار‌های هنجارشکنانه مستلزم ورود جدی کمیته انضباطی است برخورد با رفتار‌های هنجارشکنانه مستلزم ورود جدی کمیته انضباطی استبرخورد با رفتار‌های هنجارشکنانه مستلزم ورود جدی کمیته انضباطی استبسیج دانشجویی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران نیز در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه در دانشگاه با جریانی روبه‌روییم که امروز می‌توان با اطمینان ادعا کرد که «هیچ» خواسته‌ی مشخصی ندارد و اساساً مسئله‌ای ندارد که بخواهد به دنبال «حل» آن باشد تاکید کرد: هنجارشکنی‌های اخیر هیچ نسبتی با فضای دانشگاه ندارد و برخورد با رفتار‌های هنجارشکنانه در دانشکدگان فنی را مستلزم ورود جدی کمیته انضباطی دانست. بسیج دانشجویی دانشکدگان فنی دانشگاه تهراندر بخش دیگری از بیانیه آمده است: حالا که بر همگان مسلم شده این تجمعات دور از شأنیت دانشگاه و دانشجو است و ادعای «مسالمت‌آمیز» و «مدنی» بودن این اعتراضات دیگر باورپذیر نیست؛ این مسئله، مستلزم ورود جدی کمیته انضباطی و موضع‌گیری صریح مسئولین و اساتید دانشکده‌ی فنی است، نقض خطوط قرمز اصلی دانشگاه قابل اغماض نیست. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیز طی بیانیه‌ای از رئیس حراست این دانشگاه درخواست کرد تا به مماشات با اراذل هتاک پایان دهد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیزدر بخشی از این بیانیه آمده است: اغتشاشگرانی که بخشی از آن‌ها در این روز‌های دانشگاه شهید بهشتی خود را به نمایش گذاشتند، در گوشه‌ای از کشور با سلاح گرم عملیات مسلحانه انجام می‌دهند و در گوشه‌ای از دانشگاه پرده‌های حیا را دریده و وحشیانه هر چه به دهانشان می‌آید به زبان می‌آورند، هر چه به دستشان می‌رسد پرتاب می‌کنند و ... تا باعث ایجاد درگیری و تنش بیشتر شوند. حراست دانشگاه با اقدامی قاطع ثابت کند مسئول حفظ امنیت دانشجویان است حراست دانشگاه با اقدامی قاطع ثابت کند مسئول حفظ امنیت دانشجویان استحراست دانشگاه با اقدامی قاطع ثابت کند مسئول حفظ امنیت دانشجویان استدر بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: عملیات تروریستی اخیر و مهیاکنندگان شرایط چنین اقداماتی در سطح کشور را که در دانشگاه جولان می‌دهند را محکوم می‌کنند و از  حراست دانشگاه خواهانیم که مماشات با این اراذل هتاک را پایان دهد و با اقدامی قاطع ثابت کند مسئول حفظ امنیت روانی و فیزیکی دانشجویان است. پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 813108